របៀបដំឡើង VLC media player សម្រាប់ Ubuntu


Quick install

Download for Ubuntu button

Graphical way

Open Synaptic application
Click on System -> Administration -> Synaptic Package Manager.
In Settings -> Repositories, make sure you have an universe repository activated.

Search for vlc and install it, as well as vlc-plugin-pulse. You may also want to install mozilla-plugin-vlc.

If you are interested in streaming or transcoding, you should additionnally install libavcodec-extra-52 from a multiverse repository.

Command line way

You need to check that a universe mirror is listed in your /etc/apt/sources.list file.

% sudo apt-get update
% sudo apt-get install vlc vlc-plugin-pulse mozilla-plugin-vlc

 

Nota Bene

Ubuntu includes whichever VLC version was the latest at the time the Ubuntu release was frozen (typically about two months before the official Ubuntu upgrade).
Afterward, you can still get security and critical bug fixes, but no further VLC version updates until the next Ubuntu release.

If you need a more recent version, please consider upgrading Ubuntu.

Ubuntu 10.04 LTS (lucid)

VLC version 1.0.6 in Ubuntu 10.04 is severely out-of-date. We recommend you install VLC 1.1.x manually.

If you wish to install VLC 1.0.6 anyway, please refer to the instructions above for Ubuntu 10.10. Note that there will be some bugs; you are on your own.

At your OWN risks, install VLC from PPA:

Command line way

% sudo add-apt-repository ppa:lucid-bleed/ppa
% sudo apt-get update
% sudo apt-get install vlc vlc-plugin-pulse mozilla-plugin-vlc

-------------------------------

Ubuntu 12.04 (precise)

Ubuntu 11.10 (oneiric)

Ubuntu 11.04 (natty)

 

ដោយ៖CLC4U   ប្រភព៖UBUNTU

Advertisements

2 thoughts on “របៀបដំឡើង VLC media player សម្រាប់ Ubuntu

  1. Hello Web Admin, I noticed that your On-Page SEO is is missing a few factors, for one you do not use all three H tags in your post, also I notice that you are not using bold or italics properly in your SEO optimization. On-Page SEO means more now than ever since the new Google update: Panda. No longer are backlinks and simply pinging or sending out a RSS feed the key to getting Google PageRank or Alexa Rankings, You now NEED On-Page SEO. So what is good On-Page SEO?First your keyword must appear in the title.Then it must appear in the URL.You have to optimize your keyword and make sure that it has a nice keyword density of 3-5% in your article with relevant LSI (Latent Semantic Indexing). Then you should spread all H1,H2,H3 tags in your article.Your Keyword should appear in your first paragraph and in the last sentence of the page. You should have relevant usage of Bold and italics of your keyword.There should be one internal link to a page on your blog and you should have one image with an alt tag that has your keyword….wait there’s even more Now what if i told you there was a simple WordPress plugin that does all the On-Page SEO, and automatically for you? That’s right AUTOMATICALLY, just watch this 4minute video for more information at. Seo Plugin

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

w

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s